Najbolja definicija Interet marketinga ili Digitalnog marktinga

Internet marketing je skup strategija i tehnika koje koriste internet da bi se ostvarili ciljevi koje postave blogeri, marketing menadžeri,mlm kompanije i preduzeća.

Koji to ciljevi Internet marketinga?

1. Razvoj brenda putem Interneta
2. Dolazak do potencijalnih kupaca
(pred-prodaja, prodaja, post-prodaja)
3. Generisanje prihoda
4. Snižavanje troškova
5. Podrška klijentima

Koje su to metode internet marketinga?

SEO (engl. Search Engine Optimization)
Imejl marketing
Baner
Bilteni (engl.newsletter)
Plaćeno internet oglašavanje (engl. Pay Per Click)
Pripojeni marketing(engl.affiliate marketing)
Blog i Video (youtube marketing)

Šta je danas digitalni markting?

Danas kad je vreme interneta i internet ostvaruje veoma dominantan uticaj na tržištu, a poznato je svima da danas svi koji žele i vide značaj interneta od blogera, mlm menadžera, kompanija i firmi.
Zbog svega navedenog digitalni marketing je postao najznačajnija oblast u marketingu.